Gorące tematy Zamknij

Polski Fundusz Rozwoju

„Klimaton dla Miast” – rusza pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej -
114